ΕΠΑΝΕΚ- 3η Απόφαση Απόρριψης  Αιτήσεων Χρηματοδότησης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19»

Σας προωθούμε την (3η) Απόφαση Απόρριψης  Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη εννέα (9) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 731.355,99 ευρώ.


Δείτε τη σχετική Απόφαση
 εδώ

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου