ΕΠΑΝΕΚ- 3η τροποποίηση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19»

Σας προωθούμε την 3η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Ωφελούμενων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19»


Δείτε τη σχετική Απόφαση
 εδώ

 Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου