Επιχειρηματικός οδηγός της Σερβίας-Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βελιγράδι

Σας προωθούμε  τον  Επιχειρηματικό οδηγό της Σερβίας-Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βελιγράδι ο οποίος περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για το έτος  2021.

Δείτε εδώ αναλυτικά 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου