ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών, Τεύχος Ιουνίου 2022

 321

Σας κοινοποιούμε το Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε». Το «Γνους Πράττε» απευθύνεται σε κλαδικούς και επιχειρηματικούς φορείς, σε επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις, συντάσσεται από τη Β8 Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών και αποτελεί σταχυολόγηση ειδήσεων και πληροφοριών από τις Αρχές μας στο εξωτερικό (Πρεσβείες, Προξενεία και Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων) καθώς και από άλλες πηγές (διεθνής Τύπος, διαδίκτυο κ.λπ.)

Δείτε αναλυτικά το Ενημερωτικό Δελτίο εδώ

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου