ΙΟΒΕ | Μελέτη και εκδήλωση για την ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Capture999

Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Μελετών - ΙΟΒΕ εκπόνησε τη μελέτη Κυκλική οικονομία: Ευκαιρίες, προκλήσεις και επιδράσεις στην ελληνική οικονομία

για λογαριασμό της διαΝΕΟσις.

Η μελέτη θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης την Τρίτη 1 Νοεμβρίου στις 18:00

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση και άλλες σχετικές πληροφορίες,  παρακαλούμε δείτε εδώ

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου