Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/442 της Επιτροπής για την έναρξη επανεξέτασης για «νέο εξαγωγέα» του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1171.

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

 
Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2023/442 της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 2023, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L64/01.03.23) και ισχύει από 02.03.2023.
 

Δείτε αναλυτικά εδώ

Δείτε τον Εκτελεστικό Κανονισμό  ΕΔΩ

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου