Ο ΣΕΒ δημιουργεί μια νέα υπηρεσία για τα μέλη του!

 ααδε 15 03

 
To SEV InfoDesk είναι μια υπηρεσία ενημέρωσης και πρακτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων-μελών.
 

Μπορείτε να δείτε  αναλυτικά  εδώ

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου