ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο Α’ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ EUROPA THE LAB

Σας προωθούμε Δελτίο Τύπου της Εταιρείας-Μέλους μας EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. σύμφωνα με το οποίο ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου ο Α’ Κύκλος του EUROPA THE LAB με τους συμμετέχοντες – κατασκευαστές να δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από το επίπεδο και το περιεχόμενο σπουδών.

Δείτε εδώ αναλυτικά το Δελτίο Τύπου : 

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου