ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ THE GREEK NORDIC TRADE 2021

Σας προωθούμε πρόσκληση και πληροφορίες για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην 2η Ολοκληρωμένη Εξαγωγική – Διαδικτυακή Δράση Τροφίμων & Ποτών «THE GREEK NORDIC TRADE 2021», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 15 Οκτωβρίου έως και 15 Νοεμβρίου 2021.

Δείτε την πρόσκληση  εδώ:

Δείτε το ενημερωτικό έντυπο εδώ:

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου