Πρόγραμμα Erasmus for Young Entrepreneur - Λίστα Νέων Επιχειρηματιών από το εξωτερικό

 unnamed e1537467878604

Στο πλαίσιο συνεργασίας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), και συγκεκριμένα με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΣΘΕΒ, σας ενημερώνουμε σχετικά με το Πρόγραμμα Erasmus for Young Entrepreneur. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε άμεσα στην εταιρεία μέλος του ΣΘΕΒ  - Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Καινοτομία (εταίρο του χρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου Erasmus for Young Entrepreneurs).  
 
Μπορείτε να βρείτε τη Λίστα Νέων Επιχειρηματιών εδώ 
 
Μπορείτε να βρείτε συνοπτική περιγραφή του Προγράμματος εδώ 
 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου