Πρόσκληση προς τις Ελληνικές Εξαγωγικές Επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν εξαγωγές σε Προτιμησιακές Χώρες, να αποκτήσουν την «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα»

 ααδε 15 03

 
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με θέματα που αφορούν στο εξαγωγικό εμπόριο, επισυναπτόμενη θα βρείτε πρόσκληση εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών της ΑΑΔΕ, προς όσες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις πραγματοποιούν εξαγωγές καταγόμενων προϊόντων σε χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει Προτιμησιακές Συμφωνίες, για την απόκτηση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» ως προς την προτιμησιακή καταγωγή ή/και την ελεύθερη κυκλοφορία.
 

Μπορείτε να δείτε  αναλυτικά  εδώ

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου