Σεμινάριο «Agile & Scrum»

 μαζί στη γνώση ALBA

 

Οι επιχειρήσεις κάθε κλάδου υιοθετούν και προσαρμόζουν τις μεθοδολογίες Agile όπως η Scrum πέρα από τη διαχείριση έργων λογισμικού, σε κάθε επιχειρηματική λειτουργία και σε μεγάλη κλίμακα. Πάνω απ’όλα, πρόκειται για ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης, ένα σύστημα αξιών, προτεραιοτήτων και αρχών στον αντίποδα της ιεραρχικής δομής των επιχειρήσεων. Η προσέγγιση Agile υποστηρίζει και βασίζεται σε μια κουλτούρα ευρύτερης συνεργασίας, διαφάνειας και αυτονομίας των ανθρώπων σε μικρές ομάδες.

Παρακαλώ δείτε αναλυτικά εδώ:

 

 Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου