ΣΕΒ: Ανακοίνωση για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 ΣΕΒ  : Δελτίο Τύπου  30/05/2021

Με το παρόν Δελτίο Τύπου σας προωθούμε την ανακοίνωση για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου