ΣΕΒ : Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο-Οκτώβριος 2021

Σας προωθούμε το Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο του ΣΕΒ για τον Οκτώβριο 2021 με θέμα «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις».

Δείτε αναλυτικά εδώ

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου