Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) για υγρά μαντηλάκια και μπαλόνια κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 N. 4736/2020

 υπουργειο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Σας κοινοποιούμε επιστολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) για υγρά μαντηλάκια και μπαλόνια κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 4736/2020 (Α’ 200).

Παρακαλώ δείτε αναλυτικά εδώ

 

 Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου