Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο παρουσιάζει τις θέσεις και τις προτάσεις των Επιτροπών AmChamGR για το έτος 2022

33  

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και οι επιτροπές του παρουσιάζουν τις ετήσιες θέσεις και προτάσεις τους για το 2022. Ο ρόλος της Λευκής Βίβλου κάθε επιτροπής είναι να αναδείξει τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται κάθε τομέας για την ανάπτυξη ενός νέου και σύγχρονου παραγωγικού και οικονομικού μοντέλου στην Ελλάδα, το οποίο θα εγγυάται τη δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας για πολλά χρόνια.

 

Δείτε αναλυτικά εδώ:

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου