Το ΕΠΑνΕΚ στηρίζει την πρακτική άσκηση των σπουδαστών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας

Capture3

Το έργο «Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» αφορά στην τοποθέτηση τελειόφοιτων φοιτητών των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (νυν Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας) σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης, η οποία είναι απαιτούμενη από το Πρόγραμμα Σπουδών για τη λήψη των πτυχίων των φοιτητών. Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μία καίρια και εξαιρετικά σημαντική διαδικασία στο πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς προωθεί την άμεση επαφή των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο.

Δείτε περισσότερα εδώ:

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου