ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

        

Σας προωθούμε Σχέδιο νόμου από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις»

 

Δείτε αναλυτικά εδώ

Δείτε αναλυτικά εδώ

Δείτε αναλυτικά εδώ

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου