Βία και Ηθική - Σεμινάριο

 

 GLOBAL GREECE
 
Το σεμινάριο-εργαστήριο έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε ευαίσθητα θέματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά και την παροχή κατάλληλων εφοδίων για την αντιμετώπιση τους.
 

Δείτε αναλυτικά εδώ 

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου