Υπουργείο Εξωτερικών : «Ενημέρωση περί Επιχειρηματικού Συνεδρίου «Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών»

Σας προωθούμε σχετική ενημέρωση από την Πρεσβεία και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Σόφια, σχετικά με την διεξαγωγή Επιχειρηματικού Συνεδρίου της «Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών» (εφεξής 3SI), στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Πρωτοβουλίας 3SI, στη Σόφια, στις 8-9 Ιουλίου τ.έ..

Όπως περιγράφεται στο Έγγραφο Ιδεών (Concept Paper) των διοργανωτών, οι στόχοι του εν λόγω Συνεδρίου, στο πλαίσιο προώθησης του ρόλου της Πρωτοβουλίας 3SI, είναι οι ακόλουθοι: - να αποτελέσει πόλο έλξης για νέες επενδύσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ), με σκοπό την εύρεση ιδιωτικής χρηματοδότησης διαπεριφερειακών και διασυνοριακών έργων στρατηγικής σημασίας, στο πεδίο της ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης, των μεταφορών και της ψηφιακής συνδεσιμότητας και - να τονώσει τη συνεργασία στον τομέα της βιομηχανίας, της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών και της έρευνας δια της εξασφάλισης άμεσων επαφών μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων.

Δείτε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου εδώ

Δείτε την agenda της εκδήλωσης εδώ:

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου