Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών

Σας προωθούμε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών της 9/10/2021 σχετικά με την Συμμετοχή της Ελλάδας στην ιστορική φορολογική συμφωνία για τον 21ο αιώνα, του Περιεκτικού Πλαισίου ΟΟΣΑ/G20.

  

Δείτε εδώ αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου