Ενημερωτικό Δελτίο του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Μόσχας-Α' Εξάμηνο 2021

Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδος-Ρωσίας Α΄ Εξαμήνου 2021.

Σας προωθούμε  το Ενημερωτικό Δελτίο  του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Μόσχας το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από ΜΜΕ της Ρωσικής Ομοσπονδίας  για το Α'Εξάμηνο 2021.

Δείτε εδώ  το Δελτίο Τύπου :

Δείτε εδώ την αναλυτική ενημέρωση :

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου