ΔYNAMIKA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) διενήργησε Έρευνα στο πλαίσιο της συμμετοχής του στα Περιφερειακά Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ), για τον εντοπισμό και την ανάδειξη των διαφόρων δυναμικών επαγγελμάτων, ανά Περιφέρεια ή και ανά κλάδο που προέρχονται από το σύστημα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). 

Δείτε εδώ τις συμπερασματικές  μας παρατηρήσεις για τους κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους (Μεταποίηση, Logistics, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΤΠΕ, Εξόρυξη και Ενέργεια). 

Δείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική Μελέτη του Σ.Ε.Β.

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου