Ενημερωτικό Σημείωμα : Κυρώσεις από ΕΕ και ΗΠΑ κατά Ρωσικής Ομοσπονδίας και Λευκορωσίας

Capture12

Σας προωθούμε  Ενημερωτικό Σημείωμα με κωδικοποίηση έκτης δέσμης κυρώσεων από ΕΕ κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας καθώς και συμπληρωματικών κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας, με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρηματικών Φορέων και επιχειρήσεων.

Δείτε αναλυτικά το Ενημερωτικό Σημείωμα με κωδικοποίηση έκτης δέσμης κυρώσεων από ΕΕ κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας εδώ:

Δείτε αναλυτικά το Ενημερωτικό Σημείωμα συμπληρωματικών κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας εδώ:

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου