Η Gizelis SA ενδυναμώνει την ομάδα του ανθρώπινου δυναμικού της

  Gizelis SA New Members 1

Η Gizelis SA ενισχύει σταθερά το ανθρώπινο δυναμικό της με στόχο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες παραγωγικές ανάγκες και αναπτυξιακές απαιτήσεις των πελατών της. Εντάσσει στην ομάδα της 5 νέα υψηλής τεχνικής κατάρτισης και εξειδίκευσης στελέχη, με στόχο να προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις και προϊόντα που διασφαλίζουν στους πελάτες της υψηλές επιδόσεις σε όρους παραγωγικότητας, ποιότητας, κόστους και αξιοπιστίας.

 
 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου