Ενημερωτικό Σημείωμα : Ρ/Αντίμετρα κατά των κυρώσεων της Δύσης-Παράλληλες εισαγωγές αγαθών στη Ρωσία

Capture12

Σας προωθούμε  τα Ενημερωτικά Σημειώματα του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Μόσχας, σχετικά με:

1. Ρ/Αντίμετρα κατά των κυρώσεων της Δύσης

2. Παράλληλες εισαγωγές αγαθών στη Ρωσία

Δείτε αναλυτικά το Ενημερωτικό Δελτίο για  τα Ρ/Αντίμετρα κατά των κυρώσεων της Δύσης εδώ

Δείτε αναλυτικά το Ενημερωτικό Δελτίο για τις παράλληλες εισαγωγές αγαθών στη Ρωσία εδώ

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου