Έρευνα ΣΕΒ για την ψηφιακή ωριμότητα των επιχειρήσεων

Capture013

Στο πλαίσιο έρευνας του Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ για την ψηφιακή και τεχνολογική ετοιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, σας καλούμε να προωθήσετε στα μέλη σας την παρούσα πρόσκληση συμμετοχής. Σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της πορείας της ψηφιακής μετάβασης των επιχειρήσεων και ο εντοπισμός κρίσιμων αναγκών τους στη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού.


Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ:

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου