Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας-Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμβριος 2022

 Capture003

Σας κοινοποιούμε Ενημερωτικό Δελτίο Γενική της Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας για τον Νοέμβριο 2022.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου