Υπουργείο Εξωτερικών-Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών "ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ"

 Capture22

Σας κοινοποιούμε Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών "ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ" για τον Οκτώβιο 2022.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου