Μαραθώνιος κοινωνικής ευαισθησίας και εταιρικής υπευθυνότητας των μελών μας - Μέρος 4

europa logo

Όπως έχουμε καθιερώσει ανακοινώνουμε σήμερα την ανακοίνωση της EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ τις μέχρι σήμερα ενέργειες της ως προς την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της (ΕΚΕ). Σας γνωστοποιούμε επίσης ανακεφαλαιωτικά τις δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας και ευθύνης των μελών μας τις οποίες επιβραβεύουμε.

Η Πανδημία του Covid-19 κινητοποίησε τις εταιρείες, οι οποίες προσέφεραν ιατρικό τεχνολογικό εξοπλισμό και υλικά, νοσοκομειακό εξοπλισμό και αναλώσιμα - για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας- καλύπτοντας συγκεκριμένες ανάγκες, κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους φορείς.

Ο Σύνδεσμος είναι υπερήφανος για αυτές και προσβλέπει σε μιμητές.

pdf iconΔείτε εδώ την Ανακοίνωση της EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ

pdf iconΔείτε εδώ τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα των χορηγών του συνόλου των ΜΕΛΩΝ