Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη Δράση “Erasmus for Young Entrepreneurs” (SMP-COSME-2021-EYE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 2download 

Το Erasmus for Young Entrepreneurs είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες, οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Το πρόγραμμα βοηθά φιλόδοξους νέους επιχειρηματίες προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ξεκινήσουν ή/και να διευθύνουν με επιτυχία μία μικρή επιχείρηση στην Ευρώπη.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες καθώς και την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων εδώ:

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου