Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη Δράση “Ideas Powered for Business SME Fund” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  1download

Το “Ideas Powered for Business SME Fund” αποτελεί πρόγραμμα επιχορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (intellectual property rights). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Single Market Progamme/COSME-SME Pillar της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες καθώς και την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων εδώ:

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου